Copyright

Het copyright van de inhoud, die gepubliceerd is op de websites Med-info.nl, Med-congres.nl en Med-vacatures.nl, ligt bij de Med-Info Groep.

Het persoonlijk gebruik van de tekst zoals gepubliceerd op deze websites wordt aangemoedigd.

Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van bovenstaande websites te publiceren in welke vorm dan ook, tenzij expliciet schriftelijke toestemming is gevraagd aan èn toestemming is verkregen door de Med-Info Groep.

Het is medisch gekwalificeerd personeel toegestaan om de tekst, zoals gepubliceerd op de website, te printen en over te dragen aan patiënten ten behoeve van patiënteninformatie. De bron van informatie (Med-Info Groep) dient op de print te worden weergegeven.

Het copyright van de anatomie-illustraties is inmiddels verstreken en derhalve vervallen in het public domain.