Disclaimer

De Med-Info Groep staat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (dossiernummer 17220795) te 's-Hertogenbosch. De Med-Info Groep is verantwoordelijk voor het beheer van de volgende websites: www.med-info.nl en www.med-congres.nl.

Wij besteden voortdurend zorgvuldige aandacht en zorg aan de inhoud van bovenvermelde 3 websites. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan de gegevens, zoals die op bovenvermelde 2 websites worden gepubliceerd, geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen, die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Het gebruik van www.med-info.nl voor medisch advies zonder een gekwalificeerde medische hulpverlener te raadplegen, geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

De website www.med-info.nl heeft een educatief karakter en is primair ontwikkeld voor gebruik door medici, assistenten in opleiding en geneeskunde-studenten. Tevens kunnen consumenten algemene informatie zoeken op het terrein van gezondheid en gezondheidszorg. De informatie op deze site is niet bedoeld ter vervanging van een advies van een gekwalificeerde medische hulpverlener. De informatie op deze site heeft tot doel mensen te informeren en moet in geen geval gezien worden als een vorm van medisch advies. Dit betekent dat bezoekers geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen. De informatie op bovenvermelde sites is slechts bedoeld als ondersteuning. Bezoekers wordt geadviseerd om medische vragen of symptomen tijdig te bespreken met zijn/haar behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Zoek contact met uw huisarts of medisch specialist als u vermoedt dat u niet helemaal gezond bent. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van informatie op internet.

De Med-Info Groep geeft geen medische adviezen, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies. Derhalve worden geen e-mails van bezoekers beantwoord, die betrekking hebben op medische klachten of ziekten.

De sites, die de Med-Info Groep in beheer heeft, bevatten links naar andere websites. De Med-Info Groep is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de juistheid, de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze sites. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat de Med-info Groep de daar te verkrijgen informatie volledig onderschrijft. De links zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker en bieden een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie via desbetreffende websites.

Redactie

Editor in chief T. Drixler, MD, PhD
Editors A. Schnitzeler, MD
  P. Muller, MD
  S. Kouwenhoven, MD
  S. Kruikdenberg, MD
  C. Hagemans, MD
  J. Hagemans, MD
  F. Hagemans, MD
  I. Vroom, MD
Office manager V. Sipkes
Webmaster & design E. Rijneveld & L. Stout (Sharpener)


Pricacybeleid

Alle informatie verzameld op onze website, zoals emailadressen, zullen nooit overgedragen worden aan een derde partij, tenzij vereist bij wet. IP-adressen worden slechts gebruikt om de statistieken bij te houden. Onze website maakt geen gebruik van cookies. De gehele website kan bezocht worden op het moment dat de cookies zijn uitgeschakeld. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.

Financiering

De website wordt partieel gefinancierd door advertentie-opbrengsten. De participerende adverteerders hebben in geen enkel opzicht invloed op de medische inhoud. Onze redactionele inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding. De getoonde advertentiebanners worden aan de rechterzijde van elke pagina getoond en worden duidelijk onderscheiden door het woord: "Advertentie".

 

Med-Info Groep